De HQ-Healthcare zelfmeetkiosk in dé pop-upstore van Roermond!

Zelfmeetkiosk Popup Roermond HQ-Healthcare

De laatste maanden heeft in verschillende sessies – met diverse partijen –  telkens de vraag centraal gestaan hoe we de zorg kunnen ontlasten. Doordat we de komende jaren te maken krijgen met toenemende vergrijzing, verdubbeling van de zorgvraag en een tekort aan mensen die deze zorg kunnen leveren is die vraag relevanter dan ooit.

In de binnenstad van Roermond vindt de (inter)nationale primeur plaats met de opening van een pop-up store voor de gezondheidszorg: het Explorationcenter.  Hierin worden diverse vernieuwende zorgconcepten getoond aan belangstellenden. Binnen één van deze concepten heeft de zelfmeetkiosk een prominente rol: bezoekers kunnen eenvoudig in een ‘’drogist-omgeving’’ zelfstandig vitale waardes meten op de medisch gecertifieerde zelfmeetkiosk. Door dit te verplaatsen vanuit een traditionele zorgsetting, kan de druk op de huisartsen en de ziekenhuizen verminderd worden. Uiteraard is er in deze setting nog een hoop te ‘’exploreren’’, maar maakt het extra uitdagend om mee te denken om de zorgdruk van nu (en zeker later) te verlagen.

Naast de diverse concepten zal de pop-up store ook gebruikt worden door onderzoekers van het Maastrichtse UMC+, Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd om vraagstukken te onderzoeken.

Het initiatief voor het exploratiecenter komt vanuit Lucien Engelen, strategischt van het Laurentius Ziekenhuis waarmee HQ-Healthcare een strategisch partnerschip heeft. Samen met de groep betrokken partners wordt er een plan ontwikkeld waarmee het concept een blijvende, positieve impact kan hebben op de lokale bedrijven en de gemeenschap.

Interesse om het explorationcenter te bezoeken? Dat kan! Laat het weten via info@hq-healthcare.nl