Het Laurentius Ziekenhuis is als eerste live met de Vital kiosk van HQ Healthcare

Het Laurentius Ziekenhuis als eerste live met de Vital zelfmeetkiosk!

Het Laurentius Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat is gestart met de Vital zelfmeetkiosk! Patiënten doen zelf metingen voor op de preoperatieve screening, zoals: bloeddruk-, hartslag-, gewicht- en saturatiemetingen. Daarnaast berekent de Vital kiosk ook de BMI.

Deze gegevens worden direct in het Elektronisch Patiënten Dossier geplaatst. De eerste ervaringen van patiënten zijn positief; het is leuk en gemakkelijk om te doen!

Meer weten? https://lnkd.in/eCj3naE. Deze kiosk wordt mede mogelijk gemaakt met BeWell Innovations.