HQ-Healthcare nieuwsbericht: How it went, onze pilot met de zelfmeetkiosk

How it went: Onze pilot met de Zelfmeetkiosk!

Het Zorginnovatielab heeft de afgelopen periode in een pilot samen met de polikliniek Anesthesie en Interne Geneeskunde ervaring opgedaan met de #Zelfmeetkiosk. Patiënten kregen de mogelijkheid om met de Zelfmeetkiosk zelf vitale metingen te verrichten, voorafgaand aan het consult. Het doel van de pilot was om te ondervinden of dit een toekomstbestendige werkwijze kan worden voor de poliklinische zorg en of het tijd kan besparen in het spreekuur. Hiervoor zijn vragenlijsten ingevuld door 361 patiënten en 18 zorgprofessionals.

De Zelfmeetkiosk wordt in het algemeen als prettig ervaren door zowel patiënten als zorgprofessionals. Daarnaast vinden:
✔️ Patiënten het duidelijk en eenvoudig in gebruik;
✔️ Patiënten het fijn dat de metingen snel worden uitgevoerd en dat zij direct eigen inzicht hebben in de meetresultaten;
✔️ Zorgprofessionals dat de Zelfmeetkiosk tijd oplevert in het spreekuur.

Het volledig rapport met resultaten kan worden opgevraagd aan Anne Deckers van het Zorginnovatielab. Het advies dat volgt uit het onderzoek is om een tweede pilotfase uit te voeren van 3 maanden om een klinische validatie te doen van de data en een koppeling te maken met het EPD.