Voorbeeld van de nieuwe klinische toepassing van Doc2Me in samenwerking met ChipSoft en de Sentean Hospitality Group

Doc2me is beschikbaar voor in de klinische setting

Wat houdt het gebruik van Doc2Me in de klinische setting precies in?

Patiënten krijgen een iPad in bruikleen vanuit het ziekenhuis tijdens opname in het ziekenhuis. Op deze iPad worden verschillende applicaties in één overzicht getoond. Denk bijvoorbeeld aan een voedingsmodule, pijnscores en infotainment zoals Netflix, Spotify of nu.nl. Naast deze applicaties biedt Doc2me ook een applicatie aan. In deze applicatie worden alle opgenomen gesprekken tussen patiënt en arts geplaatst. Vanuit deze applicatie kan de patiënt ervoor kiezen deze veilig te uploaden naar het patiëntportaal. Hier kan de patiënt het rustig na de opname terugluisteren en delen met naasten. Na de ziekenhuisopname wordt de iPad weer volledig gewist en kan een volgende patiënt deze gebruiken.

Wat zijn de voordelen?

  • Doc2me is altijd in de buurt van het bed
  • Eigen controle over het gesprek
  • Veilig in eigen omgeving
  • Integratie met het EPD
  • Eén locatie voor alle gesprekken
  • Eenvoudig terugluisteren

Waarom niet op de telefoon van de dokter?

Het gesprek is op dit moment van de patiënt zelf en niet van de dokter. Bij HQ vinden we dat dit eigenlijk altijd zo hoort. Daarnaast wordt een dokter vaak tussentijds gebeld of krijgen ze berichten binnen.

Over de integratie van Doc2Me

Het gebruik van Doc2Me in deze specifieke toepassing is mogelijk dankzij een samenwerking tussen Doc2Me, ChipSoft en Sentean Hospitality Group.