In gesprek met reumatoloog Erwin van Spil en projectleider Ingrid de Jong over Doc2me in het Dijklander ziekenhuis

In gesprek met reumatoloog Erwin van Spil en projectleider Ingrid de Jong over Doc2me in het Dijklander ziekenhuis

Hoe is de interesse in Doc2me tot stand gekomen?

Dr. van Spil: Wij – de reumatologen in het Dijklander – denken dat reumatologie bij uitstek één van de vakken is waarvoor Doc2Me een toegevoegde waarde kan hebben. Vooral omdat wij onze patiënten vaak veel informatie moeten geven, vaak over ziektes waarvan ze nog weinig of niets weten. Over die ziektes en bijbehorende behandelingen bestaan bovendien vaak allerlei veronderstellingen en misverstanden.

Wij merken dat patiënten regelmatig beperkt in staat zijn de informatie uit onze voorlichting later voor zichzelf of anderen te herhalen. Dáár zie ik dan ook de toegevoegde waarde voor patiënten om gesprekken terug te luisteren. Het helpt ons om nóg beter te informeren. In dat opzicht zijn de eerste gesprekken misschien wel het belangrijkste, want juist dan komt er veel op patiënten af: nieuwe medicijnen en toch ook de onzekerheid. In veel gevallen blijven reumatologische diagnoses een rol spelen in de rest van iemands leven. Die eerste gesprekken wil je als patiënt daarom mogelijk terugluisteren, eventueel samen met andere mensen die niet bij het oorspronkelijke gesprek aanwezig konden zijn.

Merk je wel eens dat de patiënt terugbelt over het consult?

Dr. van Spil: Zeker! En helemáál in het begin spelen er vaak veel vragen. Bijvoorbeeld over bijwerkingen of als er opmerkingen worden gemaakt vanuit de (sociale) omgeving. Vaak worden deze vragen beantwoord door de reumaconsulent. Het terugluisteren van een consult kan zo voor verschillende zorgverleners efficiëntie opleveren.

Zijn er andere plekken in het zorgproces waar Doc2Me een rol zou kunnen hebben?

De Jong: Ik zie het ook voor mij dat de huisarts of bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde mee kan luisteren naar het consult. Dit is technisch mogelijk maar we zullen hiervoor eerst de patiënten bevragen tijdens het project of dit voor hen ook wenselijk is. Het lijkt mij ook daar van toegevoegde waarde voor de patiënt dat je het samen kunt terugluisteren.

Binnen de ziekenhuismuren zie ik het ook op meerdere plekken kansen om doc2me in te zetten, bijvoorbeeld bij een physician assistant of bij  verpleegkundig specialist. Die geven ook veel informatie in de spreekkamer. Een voorbeeld: een oncologisch verpleegkundige heeft een uur de tijd om  het verwachte verloop van een behandeling uit te leggen. Lang niet alle informatie wordt opgeslagen door de  patiënt; dan kan een ingesproken samenvatting winst opleveren.

Ook in de kliniek zou het van toegevoegde waarde zijn. Hier vinden o.a. familiegesprekken plaats, veelal gesprekken met impact. Deze kun je opnemen en zodat de patiënt het met zijn of haar naasten  kan delen.

Hoe was de reactie van de dokters in het ziekenhuis?

De Jong: Alle dokters die ik hierover heb gesproken zijn enthousiast. Zij zien zeker de toegevoegde waarde van een gespreksopname: Voor de patiënt, maar ook voor zichzelf Eén van de dokters gaf aan: “Ik had laatst een terugbelverzoek van een dochter van een patiënt. Tijdens dit telefoontje moest ik het gehele consult opnieuw doen. Als het was opgenomen, dan had het veel tijd gescheeld.”

Op dit moment wordt er bij het Dijklander op drie vakgroepen begonnen met Doc2Me:

  • Geriatrie
  • Reumatologie
  • Interne Oncologie

 


Erwin van Spil | Reumatoloog, medisch manager

Erwin van Spil volgde zijn opleiding tot basisarts in het UMC Utrecht van 2007-2011. Hij rondde zijn opleiding tot reumatoloog af in 2019. Zijn specifieke vaardigheden en interesses zijn echografie van het bewegingsapparaat en onderwijs.

Ingrid de Jong | Projectleider

Ingrid startte binnen het Dijklander ziekenhuis als verpleegkundige. Na meerdere functies binnen het ziekenhuis te hebben vervuld is ze nu Adviseur Zorgportaal en Projectleider Doc2me.